Ego คือ ..??

ศัตรูของเราไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นEgo ที่อยู่ในตัวเรานี่เองการมี Ego ในระดับที่พอดีด้านดีของมันจะช่วยให้เราประสบความสำเร็จในชีวิตมันจะช่วยให้เราแข่งขันทำให้คนอื่น รู้ถึงศักยภาพของเราที่หลุดจากกรอบความสำเร็จในอดีต